A kialakult koronavírus járványra és annak következményeire tekintettel Magyarország Kormánya veszélyhelyzetet rendelt el a 478/2020. (XI. 3.) Kormányrendeletével. A veszélyhelyzetre való tekintettel a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében foglalt rendelkezések értelmében a képviselő-testület és a bizottságok hatásköreit a polgármester gyakorolja a veszélyhelyzet fennállása alatt.
 
Jelen jogrend szerint a határozathozatal és rendeletalkotás polgármesteri hatáskörbe kerül a veszélyhelyzet megszűnéséig, ezért a képviselői-testületi és a bizottsági ülések nem kerülnek megtartásra.
A veszélyhelyzet megszűnését követően a képviselő-testületet, a bizottságokat és a lakosságot is tájékoztatjuk a polgármester által meghozott döntésekről.

A polgármester a városi piac- és az Országos Állat- és Kirakodóvásár működésével kapcsolatban hozott határozatait az alábbi dokumentum tartalmazza:

 Link:

165-2020.__XI.11._PM_hat_a_Móraép_Kft._üzemeltetésében_lévő_vásár_működéséről