Mórahalom Városi Önkormányzat és Mórahalom Város Önkéntes Kiemelten Közhasznú Tűzoltó Egyesület közös szervezésében Aratási Gépszemlét tartunk 2015. május 27-én 20:30-kor a vásártéren.


1800


Várjuk azokat a kombájnnal, bálázóval és szállítójárművel rendelkező szolgáltatókat és gazdálkodókat, akik az aratási munkában részt vesznek. A Gépszemlén való részvétel térítésmentes. A mezőgazdasági erő- és munkagépeknek rendelkezniük kell rendszámmal és azonosítószámmal. Ellenőrzésre kerül a gépek műszaki állapota, az olajfolyás, az elektromos rendszerek, a földelő vezető, a kipufogó, a tűzvédelmi eszközök megléte és annak elhelyezése (tűzoltó készülék, kézi szerszámok). A résztvevők az aratási és betakarítási munkálatokkal kapcsolatos tűzvédelmi oktatásban részesülnek. A Gépszemle megtartásáról jegyzőkönyv készül, melynek egy példánya a munkagépben kerül elhelyezésre. A Szemlével kapcsolatban bővebb információt kaphat: Németh Attila ügyvezető igazgatótól (tel.: 62/ 281-055) és Csányi László alpolgármestertől (tel.: 62/ 281-022).

 

A jogszabályi előírások alapján a betakarítási munkákban résztvevő gépek gépszemléjét mindenkinek kötelező lenne elvégeznie, amelyet a Katasztrófavédelmi Kirendeltségre előzetesen be kell jelenteni. A gépszemle meglétét a munkavégzés közben helyszínen ellenőrizhető és szankcionálható a hatóság által. A fenti időpontba szervezett gépszemle ezen kötelezettségek teljesítését segíti a város gazdálkodó szervezeteinek és lakosságának.

Kérem, olvassák figyelemmel a mezőgazdasági erő- és munkagépekre vonatkozó 54/2014. (XII. 05.) BM rendelet 229. §-át:

229. § (1) A kalászos termény betakarítási, szalma-összehúzási és bálázási munkáiban legalább 1 db 21A és 113B vizsgálati egységtűz oltására alkalmas tűzoltó készülékkel is ellátott erő- és munkagép, valamint egyéb jármű vehet részt, amelynek tűzvédelmi felülvizsgálatát a betakarítást megelőzően az üzemeltető elvégezte. A jármű megfelelőségéről szemle keretében kell meggyőződni. A betakarítási munkák során használt, ötnél több mezőgazdasági járművet érintő műszaki ellenőrzés esetén, annak tervezett időpontját 10 nappal előbb írásban a tűzvédelmi hatóságnak be kell jelenteni. A műszaki ellenőrzésről jegyzőkönyvet kell készíteni, amelynek 1 példányát a járművön el kell helyezni.
(2) Az üzemelő erő- és munkagép kezelője a munkavégzés megkezdése előtt és annak befejezése után közvetlenül és munkavégzést megszakító szünetekben köteles a kipufogó-vezeték és szikratörő műszaki állapotát felülvizsgálni és a rárakódott éghető anyagtól szükség esetén megtisztítani.
(3) A tartalék üzem- és kenőanyagot az erő- és munkagéptől, a kazaltól és a gabonatáblától legalább 20 méter távolságra kell elhelyezni éghető hulladéktól, növényzettől mentes területen.
(4) Erő- és munkagépen, gépjárművön olyan karbantartás, javítás, amely nyílt láng használatával jár vagy üzemanyag elfolyásával járhat, gabonatáblán, szérűn és a rostnövénytároló területén nem végezhető.
(5) Munkaszünet idejére az aratógépet, az erőgépet és az egyéb munkagépet a lábon álló kalászos terménytől, a tarlótól, továbbá a kazaltól legalább 15 méter távolságra kell elhelyezni, éghető hulladéktól, növényzettől mentes területen. Ha a tarlótól ez a távolság nem biztosítható, akkor 3 méter széles védőszántáson kívül kell az arató-, erő- és az egyéb munkagépet elhelyezni.
(6) Az aratógépet hajlékony földelővezetékkel, akkumulátorát pedig legalább nehezen éghető, villamosságot nem vezető anyagú védőburkolattal kell ellátni.
(7) Az erő- és munkagépet, aratógépet a kezelő üzemeltetés közben nem hagyhatja el, egyéb munkát nem végezhet.
230. § (1) A szalmaösszehúzást és a kazalozást végző erőgép az összehúzott szalmát és kazlat csak olyan távolságra közelítheti meg, hogy az erőgép égésterméke vagy annak elvezető csöve gyújtási veszélyt ne jelentsen.
(2) A szalmaösszehúzásban és a kazalozásban részt vevő erőgépet a ráhullott szalmától, szénától rendszeresen meg kell tisztítani.
(3) Az összehúzott szalma alapterülete nem haladhatja meg az 1000 m2-t.