HÍREK

Az FBH-NP Nonprofit KFT ezúton kívánja tájékoztatni a Tisztelt Lakosságot, hogy 2021. január hónapban 2 alkalmas díjmentes fenyőfa begyűjtést szervez.

A fenyőfákat az ingatlan előtti közterületre szíveskedjenek kihelyezni a gyűjtési napon reggel 7 óráig és az elszállítás időpontjáig az ingatlan előtt kint hagyni, oly módon, hogy azt a begyűjtést végző gépjármű meg tudja közelíteni és kézi erővel mozgatható legyen

Fenyőfabegyűjtés időpontjai:

2021. január 08.

2021. január 15.

 

Tisztelt Lakosság! 

 

2021. Január első hetében Mórahalmon a szelektív hulladékszállítás a következőképp alakul:

 

Északi Városrészen: 2021. Január 6.-án Szerdán történik a lakossági begyűjtés

Déli városrészen: 2021. Január 7.-én Csütörtökön történik a lakossági begyűjtés. 

 

Január 11.-ét követően az év további részében a megszokott rendben,

Északi városrészen páros héten csütörtökön,

Déli városrészen páratlan héten csütörtökön

történik a Szelektív hulladék elszállítása!

 

FBH-NP Nonprofit Kft.

Vaskút, 0551/2.hrsz

alvállalkozója

                                         

Móraép Nonprofit Közhasznú Kft

Mórahalom

 Röszkei út 34.

A kialakult koronavírus járványra és annak következményeire tekintettel Magyarország Kormánya veszélyhelyzetet rendelt el a 478/2020. (XI. 3.) Kormányrendeletével. A veszélyhelyzetre való tekintettel a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében foglalt rendelkezések értelmében a képviselő-testület és a bizottságok hatásköreit a polgármester gyakorolja a veszélyhelyzet fennállása alatt.
 
Jelen jogrend szerint a határozathozatal és rendeletalkotás polgármesteri hatáskörbe kerül a veszélyhelyzet megszűnéséig, ezért a képviselői-testületi és a bizottsági ülések nem kerülnek megtartásra.
A veszélyhelyzet megszűnését követően a képviselő-testületet, a bizottságokat és a lakosságot is tájékoztatjuk a polgármester által meghozott döntésekről.

A polgármester a városi piac- és az Országos Állat- és Kirakodóvásár működésével kapcsolatban hozott határozatait az alábbi dokumentum tartalmazza:

 Link:

165-2020.__XI.11._PM_hat_a_Móraép_Kft._üzemeltetésében_lévő_vásár_működéséről