Referenciák

Ivóvízminőség-javító beruházás vízelosztó hálózat fejlesztése és rekonstrukciós munkái Ásotthalom és Mórahalom kül- és belterületén

Kerékpárút építés Mórahalom- Röszke és Mórahalom-Zákányszék közötti szakaszon

Mórahalom belterületén csapadékvíz rendszer kiépítése

Klebelsberg iskolaépület felújítása

Mórahalom, Rákóczi téren grundpálya megvalósítása

Móra Ferenc ÁMK Sportcsarnok korszerűsítése, felújítása

Városháza előtt térburkolat építés

Mórahalom, Zákányszéki út 5.szám alatt Tájház épület felújítása

Monitoring Ház kivitelezése