Településüzemeltetés

  • Köztisztasági feladatok ellátása közterületeken
  • Önkormányzati ingatlanok karbantartása
  • Önkormányzati kül- és belterületi utak, kerékpárutak, járdák karbantartása
  • Csapadékvízrendszer karbantartása
  • Országos Állat- és Kirakodó Vásár szervezése, rendezése, városi piaccsarnok üzemeltetése, állatfelvásárlás objektumainak fenntartása,
  • Parkok, sportköri ingatlanok, játszóterek karbantartása